Księgowość działalności gospodarczej

Księgowość działalności gospodarczej

Kursy księgowości

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Czynności kontrolne

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Księgowość działalności gospodarczej

Księgowość działalności gospodarczej

Księgowość działalności gospodarczej może być prowadzona na różne sposoby w zależności od formy organizacyjno-prawnej założonej firmy i zastosować można kilka rodzajów opodatkowania przychodów, dochodów. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz spółki cywilne do wyboru mają wszystkie opcje opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz pełna księgowość. Natomiast spółki handlowe nie mają wyboru i z mocy prawa muszą prowadzić pełną księgowość. Wybierając formę opodatkowania należy rozważyć kilka czynników:

  • - poziom planowanych przychodów oraz kosztów
  • - poziom dochodu
  • - obowiązki ewidencyjne

Przy wysokich przychodach i niskich kosztach najkorzystniej wypadają ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa, natomiast przy wysokich dochodach korzystniej jest wybrać podatek liniowy. Obowiązki ewidencyjne są dość kłopotliwe dla większości podatników, dlatego korzystanie z uproszczonych form opodatkowania uwalnia ich od konieczności prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych oraz od konieczności ponoszenia kosztów obsługi finansowo-księgowej. Wybór formy opodatkowania deklarujemy w momencie rejestrowania działalności gospodarczej i możemy ją zmienić na początku każdego roku kalendarzowego. Księga przychodów i rozchodów jest dokumentem koniecznym przy prowadzeniu działalności gospodarczej i zawiera ewidencję wszystkich przychodów oraz kosztów. Na tej podstawie dokonuje się obliczenia należnego urzędowi podatku. Może on być wyliczany miesięcznie lub kwartalnie. Sposób prowadzenia księgi jest prosty do opanowania, podobnie jak wypełnienie deklaracji podatkowych składanych w urzędzie podatkowym. Wszystkie dokumenty w tej formie rozliczeń należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczą. Rozliczenia można więc poprowadzić samodzielnie lub skorzystać z pośrednictwa licznych biur rachunkowych. Można tam korzystać z porad fachowców, którzy pomogą określić jakie koszty można bezpiecznie odliczać. Pomogą również w temacie środków trwałych oraz sposobem rozliczania pracowników.

Więcej informacji pod linkiem Księgowość działalności gospodarczej
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

This is an example blockquote in action: